Ange ditt sökord

Så påverkas hjärnan av fysisk träning

Så påverkas hjärnan av fysisk träning

Forskning har visat att regelbunden motion kan förbättra kognitiva funktioner, stärka minnet, främja inlärning och ha en skyddande effekt mot neurodegenerativa sjukdomar.

Fysisk träning och hjärnans hälsa:

Det är välkänt att träning är viktigt för att upprätthålla en god fysisk hälsa, men forskning har också visat att det har en direkt inverkan på hjärnans välbefinnande. När vi tränar ökar blodflödet till hjärnan, vilket förbättrar syre- och näringsförsörjningen. Dessutom frigörs hormoner och kemikalier som hjälper till att skydda hjärncellerna och stimulera tillväxt av nya nervceller.

Kognitiva fördelar av fysisk träning:

Fysisk träning har visat sig förbättra olika kognitiva funktioner, inklusive uppmärksamhet, minne, problemlösning och informationsbearbetning. Studier har visat att regelbunden motion kan öka aktiviteten i hjärnans hippocampus, den del som är involverad i inlärning och minnesbildning. Det kan även bidra till ökad neuroplasticitet, vilket är hjärnans förmåga att anpassa sig och förändra sig genom nya kopplingar mellan nervceller.

 Träning och mental hälsa:

Utöver de kognitiva fördelarna kan fysisk träning även ha en positiv inverkan på vår mentala hälsa. När vi tränar frigörs endorfiner, även kallade ”lyckohormoner”, som kan förbättra vårt humör och minska känslor av ångest och depression. Dessutom kan träning fungera som en stressreducerande aktivitet och ge oss en känsla av avkoppling och välbefinnande.

 Skydd mot neurodegenerativa sjukdomar:

En annan viktig aspekt av fysisk träning är dess förmåga att minska risken för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer’s och Parkinson’s. Forskning har visat att människor som regelbundet motionerar har en lägre risk att utveckla dessa sjukdomar. Träning kan bidra till att skydda hjärnan genom att minska inflammation, förbättra hjärnans plasticitet och skydda nervceller mot skador.

Källa: Idrottsforskning.se