Ange ditt sökord

SPECIAL­ISERAD FYSIO­TERAPI

Inom vårdområdet specialiserad fysioterapi träffar du fysioterapeuter med lång erfarenhet och specialistkompetens.

Om specialiserad fysioterapi

Syftet med insatserna är att förbättra patientens aktivitets- och funktionsförmåga och tidigt åtgärda försämring av funktionstillstånd samt skapa goda villkor för självständigt liv med aktivt deltagande i samhällslivet.
Insatser sker på mottagning, individuellt eller i grupp. Inom vårdområdet specialiserad fysioterapi har vi fysioterapeuter med specialistkompetens inom sju olika områden:

– Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
– Gynekologi, obstetrik och urologi
– Mental hälsa
– Ortopedisk manuell terapi, OMT

– Ortopedi
– Onkologi (cancerrehab) och lymfterapi
– Respiration och andning

Vad specialiserade fysioterapeuter bland annat hjälper till med

Specialistområdet Fysisk aktivitet och idrottsmedicin innefattar kunskap om att förebygga skador, utreda, vägleda, behandla och rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika nivåer i alla åldrar, att understödja och anpassa fysisk aktivitet och idrott för personer med nedsatt funktion samt kunskapen om tillämpning av fysisk aktivitet och träning som en del av rehabiliteringen efter skada och sjukdom.

Fysioterapeuter specialiserade inom ämnesområdet respiration arbetar med patienter med akuta eller kroniska sjukdomar eller skador i andningsorganen. Dessa återfinns i alla ålderskategorier.

Specialiteten onkologi innebär fysioterapeutiskt omhändertagande av patienter som har eller har haft onkologisk sjukdom. Dessa finns representerade i alla åldersgrupper. Då onkologisk sjukdom har djupgående medicinska, psykologiska och sociala konsekvenser för individen krävs speciella kunskaper och färdigheter samt förhållningssätt hos de fysioterapeuter som möter dessa patienter.

Fysioterapeuter specialiserade inom ortopedi bedömer, utreder och behandlar patienter i alla åldersgrupper med smärta, skador och/eller sjukdomar i rörelsesystemet, efter kirurgiska ingrepp och olycksfall, vid belastnings- eller degenerativa sjukdomar samt vid medfödda eller förvärvade deformiteter. Ortopedispecialisten arbetar även preventivt.

En OMT-fysioterapeut gör en systematisk undersökning med kliniskt resonemang som leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av akuta och långvariga smärtproblem från rörelsesystemet, det neuro-muskulo-skelettala systemet. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjligheter till eget ansvar.

Fysioterapeuter specialiserade inom obstetrik, gynekologi samt urologi arbetar med prevention och behandling i samband med graviditet hos kvinnor samt med bäckenbottendysfunktioner som smärttillstånd i bäckenbotten och inkontinensproblematik hos kvinnor och män. Klimakterierelaterade besvär behandlas.

Bli en av våra nöjda kunder

“Trevligt bemötande och bra övningar som gör att det läker.”

“Alla jag träffat är trevliga, hjälpsamma och professionella.”

“Mycket bra hjälp och även verktyg för att undvika samma i framtiden.”

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen