Ange ditt sökord

BEHANDLING MED STÖTVÅGOR

Stötvåg kan vara ett mycket effektivt hjälpmedel för dig med långdragna besvär eller gamla senskador och muskelbristningar med ärrbildningar. Exempelvis vid hälsporre, tennisarbåge, trokanterit, gubbvad och hamstringsbristning.

Stötvågs­behandling på våra kliniker

Shockwave eller stötvågor som det kallas på svenska, är en av de modernare men du även beprövad metod för behandling av muskel och senvävnad. Exempelvis tennisarmbåge, golfarmbåge, hälsporre, hälsenor, trokanterit, gubbvad och hamstringsbristningar mm. Då diagnostisering av skadans art, omfattning och fas är av vikt görs alltid en bedömning innan stötvågsbehandlingen utförs. För att säkerställa lämpligheten utför vi vid osäkerhet ett diagnostiskt ultraljud innan.

Shockwave genererar genom pneumatisk energi en akustisk tryckvåg. Denna fortplantas via en applikator och kontaktgel rakt in i behandlingsområdet. Genom tryckvågen uppstår en tillfällig mekanisk stimuli och uppmjukning i vävnadsavsnittet som ökar den lokala metabolismen och elasticiteten vilket i sin tur skapar förutsättningarna som krävs för effektivare läkning.

Fördelar med stötvågsbehandling

”Jag använder ofta stötvåg vid gamla och specifika muskel och senskador i rätt fas. Det kan användas som ett effektivt hjälpmedel på flera sätt. Dels diagnostiskt då kunden ofta får en igenkännande smärta då man ”träffar rätt” och då smärtan successivt minskar under utförande ger det tydliga signaler om att vävnaden ”gillar” det. För att säkerställa att skadan och besvären inte kommer tillbaka är det av yttersta vikt att hitta bakomliggande orsaker och åtgärda dessa. Inte sällan kan en höftsmärta orsakas av en stel fotled och en axelsmärta eller tennisarmbåge av bristande teknik i sportutövandet. Manuell behandling och rehabträning bör således alltid komplettera stötvågsbehandlingen.” /Naprapat David Söderström

Bli en av våra nöjda kunder

“Professionellt och bra att det finns olika yrkesgrupper samlade på samma ställe”

“Alltid trevligt bemötande och mycket duktiga och kompetenta medarbetare”

“Jag har fått bra behandling för höft och knä och sakkunnigt bemötande.”

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen