Ange ditt sökord

FYSIO­TERAPI

Fysioterapeuter utför behandling av rygg, nacke, muskler och leder med fokus på funktion och smärtlindring. Tidigare kallades en fysioterapeut för sjukgymnast men är sedan 2014 en ny och skyddad yrkestitel.

Utred och förebygg problem

Vid första besöket kommer din fysioterapeut att göra en noggrann bedömning av dina besvär. Tillsammans gör ni därefter upp en plan för din rehabilitering. På Hela Kroppen tillämpar alla fysioterapeuter en helhetssyn och samarbetar kring din rehabilitering när så behövs. En förutsättning för ett gott resultat är att du själv tar ett aktivt ansvar för rehabiliteringen.

Fysioterapeutens specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Något som innebär en stor bredd när det gäller teoretiska kunskaper, med goda differentialdiagnostiska möjligheter, såväl som rent kliniskt/praktiska kunskaper. Fysioterapi förbereder, reder ut och behandlar funktionsrubbningar samt smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

Fysioterapeuter arbetar bland annat med detta

Rehabiliteringsträning där patientens styrka alltid står i relation till rörligheten. Övningarna består ofta av specifik eller allmän styrke- och konditionsträning.

Råd om ergonomi och hur patienten skall klara sitt vardagliga liv. Fysioterapeuten har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser samt åtgärda eventuella problem.

Olika fysikaliska hjälpmedel som TENS, värmebehandling, Shockwawe användes som komplement i behandlingen. Inom till exempel idrottsskadebehandlingen. Fysioterapeuterna på Hela Kroppen har dessutom vidareutbildning i akupunktur.

Muskeltöjning (stretching) används för att minska muskelspänning och normalisera rörlighet och funktion.

Triggerpunktsbehandling används för att minska lokal smärta men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.

Mobilisering är ett alternativ till manipulation. Här tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt till skillnad från manipulationen. Även mobiliseringen används för att normalisera ledrörligheten och återvinna funktionen.

Bli en av våra nöjda kunder

“Alla jag träffat är trevliga, hjälpsamma och professionella.”

“Bra och professionell hjälp av fysioterapeuten. Symtomfri efter avslutande av behandlingen.”

“Kompetenta, trevliga, personliga och måna om att hjälpa mig med mina skada.”

Legitimerad Fysioterapeut

En legitimerad fysioterapeut har gått en 3-årig utbildning på universitet för att kunna bli legitimerad. Det är Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet förfysioterapeuter liksom alla andra legitimerade yrkesutövare under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det medför naturligtvis en ökad trygghet för patienterna.

Fysioterapeuten har ett självständigt vårdansvar. Det innebär att patienten både kan gå direkt dit till eller bli remitterad från annan vårdgivare. I båda fallen har fysioterapeuten ansvar för att undersöka och behandla patienten på korrekt sätt och för att dokumentera sina åtgärder.

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen