Ange ditt sökord

VANLIGA FRÅGOR

Som både ny eller tidigare kund till oss kan du säkert ha frågor, och de frågorna har säkert andra också haft. Vi har samlat de vanligaste frågorna och funderingarna vi brukar få och ger svar och information.

En naprapat arbetar med att diagnostisera, behandla och förebygga muskuloskeletala besvär och smärttillstånd. Naprapater använder sig av manuell terapi, övningar och rådgivning för att hjälpa patienter att återfå rörlighet och lindra smärta i muskler, leder och andra delar av det muskuloskeletala systemet. De fokuserar ofta på att korrigera obalanser och dysfunktioner i kroppens struktur för att främja hälsa och välbefinnande.

En kiropraktor arbetar med behandling och förebyggande av problem i muskuloskeletala systemet, särskilt ryggraden och nervsystemet. Kiropraktorer använder manuell justering och manipulation av ryggraden och andra leder för att återställa rörlighet, lindra smärta och främja kroppens naturliga läkningsförmåga. Deras mål är att upprätthålla eller förbättra patienternas fysiska funktion och generella hälsa.

En fysioterapeut arbetar med att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med fysiska funktionsnedsättningar, smärta eller skador. De använder en kombination av manuell terapi, övningar, rådgivning och andra fysikaliska metoder för att förbättra rörlighet, styrka och funktion hos sina patienter. Målet är att hjälpa patienterna återfå sin optimala fysiska hälsa och funktionsnivå samt att förebygga framtida problem.

Då våra terapeuter i verksamheten dagligen delar sin kompetens med varandra kan du känna dig trygg i att du kommer få ett bra första besök oavsett vem du hamnar hos. Om det finns behov kommer du att hänvisas vidare till kompletterande undersökning eller kompetens.

Det är samma sak. Sedan 1 januari 2014 är fysioterapeut en skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas av yrkeskåren. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen.

Region Stockholm:

Vård inom Region Stockholm organiseras och finansieras av den regionala sjukvårdsmyndigheten i Stockholm, som ansvarar för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster till invånarna i regionen. Det inkluderar offentliga sjukhus, vårdcentraler och specialistvård. Vård inom regionen finansieras till stor del av skatteintäkter från invånarna i regionen och är i allmänhet subventionerad, vilket innebär att patientavgifterna är lägre.

Privatvård:

Privatvård erbjuds av privata sjukvårdsföretag eller enskilda vårdgivare. Dessa kan vara privata kliniker, sjukhus eller vårdcentraler som drivs av privata företag eller enskilda läkare och specialister. Patienter betalar oftast själva eller genom sina privata försäkringar för vårdtjänsterna inom privatvården. Kostnaden för privatvård kan vara högre än för vård inom regionen, och den beror på tjänsten, specialisten och försäkringstäckningen.

Den första naprapaten var en kiropraktor som utvecklade lite mjukare tekniker, men idag är likheterna mycket fler än skillnaderna. Hos oss arbetar naprapaten och kiropraktorn väldigt likt varandra. Då våra naprapater och kiropraktorer arbetar tillsammans med fysioterapeuter har de även mycket hög kompetens inom området för rehabiliteringsträning. Bilden av att kiropraktorer har många och korta behandlingar där de bara ”knäcker” associeras oftare med utlandsutbildade och äldre kiropraktorer, se våra behandlingar.

Självklart har vi det. Inom privatvård har vi ambitionen att alltid kunna erbjuda dig valfri tjänst samma dag. Läs mer och boka tid här. Även inom regionvården kan du ofta få träffa någon av våra terapeuter inom 48 timmar. Läs mer och boka tid här.

Nej det behöver du inte. Patienter är välkomna med eller utan remiss oavsett om du väljer privatvård eller vård via Region Stockholm.

På uppdrag av Region Stockholm kan vi erbjuda hemrehabilitering för den som har medicinska behov. Exempelvis efter en sjukhusvistelse, för en bedömning om bostadsanpassning eller om patienten inte kan ta sig till kliniken. Inom ramen för hemrehabilitering erbjuder vi arbetsterapi, dietik och fysioterapi. Hemrehabilitering är avgiftsfri och ingen remiss krävs. Kontakta vår reception för mer information.

En specialiserad fysioterapi är är en fysioterapeut med ytterligare tre års vidareutbildning och specialistkunskap inom ett visst område. Våra fysioterapeuter är specialiserade inom idrottsmedicin, fysisk aktivitet, ortopedi, onkologi (behandling vid cancer), respiration (andningsorganen), OMT (ortopedisk manuell terapi), obstretrik, gynekologi, urologi samt mental hälsa. Läs mer om specialiserad fysioterapi eller boka här.

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen