Ange ditt sökord

HÅLLBARHET

Vår miljöpolicy

Vi jobbar för ett mer hållbart samhälle och jobbar medvetet för att minska vår negativa miljöpåverkan. Detta görs bland annat genom att hushålla med naturresurser och effektivisera energianvändning. Hela Kroppen är miljöcertifierade ISO 14001.

Miljöpolicyn innebär bland annat att vi:

• Efterlever lagstiftning samt andra bindande krav.
• Effektiviserar vår energi- och vattenanvändning.
• Vi tar hänsyn till miljöaspekter vid inköp av produkter
och tjänster samt inkluderar hela livscykeln.
• Integrerar vårt miljöarbete i hela den dagliga verksamheten
för samtliga kliniker.
• Ständigt jobbar med förbättringar inom vårt miljöarbete,
både vad gäller kunskapsinhämtning, kommunikation och
strategier för att minska och förebygga negativ miljöpåverkan.

Ont i ryggen?
Handledsbesvär?
Vristproblem?
Muskelbristning?
Axelproblem?
Smärta i nacken?

Aktuellt från Hela Kroppen