Ange ditt sökord

Stillasittande 3:e främsta riskfaktorn för Covid-19

Stillasittande 3:e främsta riskfaktorn för Covid-19

Att vara fysiskt inaktiv fördubblar risken att drabbas av svår covid-sjukdom och ökar även risken att dö, det visar en ny studie från USA som presenterats i British Journal of Sports Medicine. 48.000 patienter med covid-19 har analyserats.

150 minuters träning i veckan gjorde stor skillnad, enligt rapporten. Fysisk inaktivitet anses därmed vara den tredje största riskfaktorn, efter ålder och organtransplantation. Resultatet pekar alltså på att stilla sittande personer hade en fördubblad risk för att behöva sjukhusvård, intensivvård och eller att dö, jämfört med personerna som rörde sig minst 150 minuter i veckan.

– Regelbunden fysisk aktivitet påverkar på två sätt. Dels genom att förebygga riskfaktorer, men också genom att förstärka också vårt immunförsvar, säger Elin Ekblom, docent Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Mellanrubrik i inlägget

Att vara fysiskt inaktiv fördubblar risken att drabbas av svår covid-sjukdom och ökar även risken att dö, det visar en ny studie från USA som presenterats i British Journal of Sports Medicine. 48.000 patienter med covid-19 har analyserats. 150 minuters träning i veckan gjorde stor skillnad, enligt rapporten.

Fysisk inaktivitet anses därmed vara den tredje största riskfaktorn, efter ålder och organtransplantation. Resultatet pekar alltså på att stilla sittande personer hade en fördubblad risk för att behöva sjukhusvård, intensivvård och eller att dö, jämfört med personerna som rörde sig minst 150 minuter i veckan.