Ange ditt sökord

Vad händer när du är fysiskt aktiv?

Vad händer när du är fysiskt aktiv?

Fysisk aktivitet kan minska dina symtom och öka ditt välmående. För att påverka din psykiska hälsa fullt ut rekommenderas minst 150 minuter i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt minst 75 minuter i veckan på en hög intensitetsnivå. Måttlig intensitet innebär att du får en ökad puls och andhämtning och hög intensitet att du får en mer markant ökning av puls och andning

Kom ihåg att all rörelse är bra. Lite är bättre än ingenting. Utgå från din nivå, dagsform och hur det känns i kroppen. Öka därefter successivt tid, intensitet eller antal gånger per vecka.

Några positiva effekter du kan uppleva om du är fysiskt aktiv:

⁠▶ Du förbättrar din koncentration och ditt minne.

⁠▶ Du får mer ork och känner dig starkare.

⁠▶ Du får stärkt självkänsla.

⁠▶ Du förhindrar och förkortar perioder av nedstämdhet.

⁠▶ Du får bättre sömn.

⁠▶ Du får ökad känsla av lust och glädje.

⁠▶ Du upplever minskad trötthet och får mer energi.

⁠▶ Du hanterar stress bättre.

⁠▶ Du minskar risken för hjärtkärlsjukdom.

⁠▶ Du minskar risken för diabetes.

Källa: Fysisk aktivitet – din väg till bättre psykisk hälsa, Fysioterapeuten samtalar om levnadsvanor⁠