Ange ditt sökord

Relativ energibrist – Svårt att anpassa kolhydratsmängden till träningsintensitet

Relativ energibrist – Svårt att anpassa kolhydratsmängden till träningsintensitet

Relativ energibrist innebär att en idrottare under långa perioder har ett för lågt energiintag i förhållande till träningsmängden. Det medför att kroppen minskar såväl viloämnesomsättningen som grundläggande fysiologiska processer för att återupprätta energibalans och förhindra viktnedgång. 

På sikt kan relativ energibrist medföra bland annat hormonella förändringar med sänkt produktion av könshormoner som leder till oregelbunden eller utebliven menstruation hos kvinnor och nedsatt sädkvalitet och sexlust hos män. 

De hormonella förändringarna bidrar också till proteinsyntes, vilket kan påverka återhämtning och träningsrespons samt öka risken för skador och överträning. På lång sikt kan risken för stressfrakturer, för tidig benskörhet och hjärtkärlpåverkan öka. 

Förekomsten av relativ energibrist är generellt sett stor, uppskattningar tyder på att det förekommer hos 20-60 procent av både manliga och kvinnliga idrottare. Vanligast är det bland kvinnor och inom idrotter där låg fettprocent och kroppsvikt är i fokus Relativ energibrist kan vara svår att upptäcka i god tid. 

Linnéuniversitetet genomför just nu en studie i samarbete med norska, tyska och irländska forskare, där kvinnliga uthållighetsidrottare med symptom på relativ energibrist deltar. I studien undersöks bland annat deltagarnas kostintag och tajming av kolhydratintag i relation till olika träningspass och träningsdagar och jämförs med internationella näringsrekommendationer. 

Preliminära resultat från en sju dagars kost- och träningsregistrering visar att ingen av de första tolv deltagarna i studien uppnår det dagliga rekommenderade intaget av kolhydrater utifrån individuell träningsbelastning. Ingen deltagare uppnår heller det rekommenderade kolhydratintaget direkt efter eller mellan nyckelträningspass. Enbart 27 procent uppnår minimum-rekommendationen på 30 gram kolhydrater per timme under nyckelträningspass. 

Resultaten tyder även på att deltagarna har svårare att få i sig det rekommenderade intaget av kolhydrater under hårda träningsdagar jämfört med lätta, vilket indikerar svårigheter att anpassa kolhydratintaget i relation till träningsbelastningen. 

Deltagarna intar tillräckligt med protein och fett vilket tyder på att lågt intag av kolhydrater är det huvudsakliga problemet i denna grupp av kvinnliga uthållighetsidrottare med symptom på relativ energibrist. 

Källa: Idrottsforskning.se