Ange ditt sökord

Vilka är de vanligaste åtgärderna vid rehabilitering i hemmet?

Vilka är de vanligaste åtgärderna vid rehabilitering i hemmet?

2021 var det främst arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som utförde rehabiliteringsåtgärder i kommunal rehabilitering enligt statistik från Kommunala hälso- och sjukvårdsregistret. ⁠

De mest registrerade åtgärderna 2022 var för arbetsterapeuter:

 • utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)
 • uppföljning av hjälpmedelsförskrivning
 • bedömning av hjälpmedelsbehov
 • utprovning och förskrivning av rullstol
 • bedömning av att ändra kroppsställning
 • konferens om patient
 • bedömning av att förflytta sig med hjälpmedel
 • konferens med patient
 • bedömning av att gå
 • externt informationsutbyte.

De mest registrerade åtgärderna 2022 var för fysioterapeuter:

 • utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)
 • muskelfunktions- och styrketräning
 • gångträning
 • uppföljning av hjälpmedelsförskrivning
 • bedömning av att gå
 • bedömning av att ändra kroppsställning
 • rörlighetsträning
 • bedömning av att förflytta sig med hjälpmedel
 • bedömning av hjälpmedelsbehov
 • träningsprogram.

De mest registrerade åtgärderna 2022 var för dietister:

 • nutritionsbehandling
 • kosttillägg
 • berikning
 • konferens om patient
 • nutritionsbehandling
 • individuellt anpassad kost

 

Vad kan vi hjälpa till med?  Hos oss kan du få besök i hemmet av dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi hjälper till med bedömning och ut-provning av hjälpmedel, bostads-anpassning, förflyttningsförmåga, basala demensutredningar och instruktion av träningsprogram i hemmet. En dietist kan även kopplas in för bedömning, bland annat av kosttillägg.

Källa: Kunskapsguiden