Ange ditt sökord

Minskad risk för nio olika cancerformer med god kondition!⁠

Minskad risk för nio olika cancerformer med god kondition!⁠

Kan det verkligen stämma? Ja, i alla fall enligt ny svensk forskning.

Yngre män med bra kondition har upp till 40 % lägre risk att utveckla nio olika cancerformer när de blir äldre.⁠

Vad såg man hos män med dålig kondition? ⁠

⁠Jo, de löper en särskilt stor risk för att utveckla cancer i magtarmkanalen.⁠

⁠”Vi kunde se att en god kondition vid ungefär 18 års ålder är tydligt kopplat till lägre risk för nio cancerformer. Kopplingen är starkare än vi hade vi förväntat oss och det är nya resultat för de flesta formerna av cancer som vi har undersökt”  – Aron Onerup, huvudförfattare till studien.⁠

Fakta⁠ – ⁠Jämfört med männen i gruppen med sämst kondition hade männen i gruppen med bäst kondition:

      • 5 % lägre risk för ändtarmscancer⁠
      • 12 % lägre risk för bukspottskörtelcancer⁠
      • ⁠ 18 % lägre risk för tjocktarmscancer⁠
      • ⁠19 % lägre risk för cancer i huvud-halsområdet⁠
      • ⁠ 20 % lägre risk för njurcancer⁠
      • ⁠21 % lägre risk för magsäckscancer⁠
      • ⁠39 % lägre risk för matstrupscancer⁠
      • ⁠ 40 % lägre risk för levercancer⁠
      • ⁠ 42 % lägre risk för lungcancer⁠

 

Mer om studien:⁠

⁠Mer än en miljon unga män (16-25 år) som gjort mönstring inför värnplikten ingick i studien. Alla männen gjorde ett konditionstest på motionscykel.⁠

Männen i studien följdes fram till årsskiftet 2019/2020, vilket ger en genomsnittlig uppföljningstid på 33 år.⁠ Studien är en observationsstudie så forskarna kan inte dra någon säker slutsats om orsakssamband mellan kondition och cancer. ⁠Till exempel skulle kopplingen också kunna bero på att vältränade individer mer sällan röker, dricker mindre alkohol eller äter annorlunda.⁠

⁠Föreliggande av dos–respons-samband⁠

Dosen av fysisk aktivitet påverkar graden av effekt på hälsan. För att få en optimal effekt av den fysiska aktiviteten/fysiska träningen både i förebyggande och behandlande syfte krävs förståelse för vad som påverkar dosen och hur den kan moduleras.⁠

Källor: Onerup m fl, ”Associations between cardiorespiratory fitness in youth and the incidence of site-specific cancer in men, BMJ och DN⁠