Ange ditt sökord

Hanna Hichri

Leg. Arbetsterapeut

• Verksam sedan 2014 • Hemrehabilitering • Hjälpmedelsrådgivning samt utprovning • ADL-bedömningar • Aktivitetsbedömning som del i basal minnesutredning • Bedömning/intyg inför bostadsanpassningsansökan. • Stötvåg samt laserbehandling • Paraffinbadsbehandling • Besvär hand, underarm och armbåge

Klinik: Järfälla