Ange ditt sökord

EXEMPEL PÅ SYMTOM

Här följer en enkel beskrivning av olika ofta förekommande symtom och skador med de vanligaste orsakerna och lämplig behandling. Detta är endast ett begränsat urval av symtom.
Vid angelägna eller akuta sjukdomsbesvär kontakta 1177 eller ring 112.

NACKSPÄRR

Symtom och vanlig orsak
Nackspärr definieras som en akut, tämligen kraftig värk lokalt i nacke, och Du kan uppleva svårigheter att vrida nacken. Det finns ingen tydlig orsak till att Du drabbas av detta, inte heller exakt vad det beror på. Misstankar om att det framför allt rör sig om en kraftig muskulär kramp av nackens muskulatur är den mest använda förklaringen till smärtan. Smärtan kan uppstå akut vid okontrollerade rörelser av nacken, eller komma smygandes, till exempel om Du vilat i en ogynnsam ställning under en längre period. Prognosen är god och inom 1–3 veckor bör nacken kännas bättre.

Vanlig behandling
Med hjälp av lättare aktivitet och adekvat smärtlindring försvinner nackspärr allt som oftast av sig själv. Vid kvarstående besvär 1–2 veckor efter debut, är du varmt välkommen att besöka naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut på Hela Kroppen för undersökning, råd och behandling. Behandlingen består vanligtvis av stretch, lättare manipulering och cirkulatoriska rehabiliteringsövningar. Vi hjälper dig att så snabbt och effektivt som möjligt kunna återgå till en smärtfri vardag, arbetsliv och dina fysiska aktiviteter.

DISKBRÅCK I NACKEN

Symtom och vanlig orsak
Om Du upplever lokal värk i nacke, och bland även utstrålande värk ut i en arm/fingrar, kan det tyda på ett diskbråck i nacke. Du kan uppleva symptom som påminner om nackspärr, men som vanligtvis inte är övergående inom 1–3 veckor, och ofta i kombination med en nervirritation. Diskbråck är en vanlig åkomma i någon av nackens kotor, och långt ifrån alla diskbråck ger symptom. Diskbråck förklaras ofta som en förslitning i diskens yttersta skikt, som över tid slits allt mer, och till slut ger vika och därmed orsakar ett diskbråck. Smärta ut i arm/fingrar uppstår oftast då diskbråcket har något större omfattning, och därmed kan omkringliggande nervrötter irriteras och påverkas, och Du kan uppleva neurologiska symptom så som domningar, pirrningar och muskelsvaghet. Prognos på diskbråck varierar baserat på diskbråckets omfattning, likaså återhämtningen av en eventuell nervpåverkan varierar över tid.

Vanlig behandling
Naprapaterna, kiropraktorerna och fysioterapeuterna på Hela Kroppen har stor erfarenhet vid undersökning, identifiering och effektivrehabilitering vid diskbråck i nacke, med eller utan nervrotspåverkan. Initialt rekommenderas du lättare aktivitet i kombination med adekvat smärtlindring. Du kommer guidas igenom ett stärkande träningsprogram i syfte att återgå till full funktion av Din nacke i vardagen, så som arbete, träning och fysiska aktiviteter. Träningsprogrammet och dess upplägg kommer att vara individuellt baserat på hur smärtpåverkad du är, samt om du har nervrotspåverkan eller ej. Naprapat och kiropraktorer kan även stötta med mjukdelsbehandlingar, triggerpunktsbehandling och stretchning om belägg finns. Det är sällan indikerat att operera diskbråck nu för tiden utan rehabilitering med framför allt fysioterapeut är standardbehandlingen.

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK

Symtom och vanlig orsak
Upplever Du en dov, återkommande huvudvärk som ofta sprider sig lokalt i hela huvudet, som är tämligen mild i sin intensitet men ändå märkbar, kan du ha drabbats av spänningshuvudvärk. Spänningshuvudvärk benämns som en av dom vanligaste orsakerna till just huvudvärk. Huvudvärken beror ofta men inte alltid på spända muskler i huvud och nacke som namnet antyder, utan kan utöver detta även bero på stress, sömnlöshet, synnedsättning och oro.

Vanlig behandling
Om Din spänningshuvudvärk påverkar dig märkbart i smärta och intensitet, bör du söka vård. Vi välkomnar patienter som lider av spänningshuvudvärk till våra naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter för ett första besök med undersökning. Baserat på fynd och vad som tros ligga till grund för spänningshuvudvärken, rekommenderas en behandling skräddarsydd för just Dina besvär, vi har kompetens inom muskulär problematik, oro, ångest och sömnsvårigheter. Hos Hela Kroppen finns möjlighet för naprapat/kiropraktor och fysioterpauet att tillsammans arbeta mot dina besvär, för att på ett effektivt sätt hjälpa Dig.

FRUSEN SKULDRA

Symtom och vanlig orsak
Frusen skuldra är ett smärttillstånd i axelleden som initialt gör mycket ont och begränsar kraftigt rörligheten i Din axelled. En Frusen skuldra kan uppstå helt spontant, dock finns en ökad risk att drabbas efter bland annat trauma mot axelleder, efter operationer, stroke eller om du har diabetes och orsaken till exakt varför man drabbas är ännu oklar. Prognosen varierar något, dock sker oftast en spontan utläkning efter ca 12-18 månader.

Vanliga symptom är värk i såväl aktivitet och vila oavsett riktning Du använder Din axelled, och denna smärta kan succesivt ökar efter några veckor, detta i kombination med att rörligheten i axelleden också minskar. Du kan uppleva svårigheter att tvätta dig under armarna, sätta upp håret, eller sätta på dig jackan. Tids nog kommer smärtan att minska, men stelheten kommer att finnas kvar i några månader till innan axelleden till slut återhämtar sig.

Vanlig behandling
Vid symptom på Frusen skuldra rekommenderas du boka in ett besök hos någon av våra Fysioterapeuter. Behandling för Frusen skuldra varierar något baserat på när i förloppet du söker vård, dock kommer din fysioterapeut följa din utveckling av rörlighet och styrka genom hela förloppet, och stötta med tips, råd och regim. Vanlig behandling är initialt att vänta ut det normala läkningsförloppet, i kombination med rörelse-och styrketräning för axelled, stöd och samtal om smärtlindring, ev kortisoninjektioner och även passiv töjning av axelleden. Med hjälp av en Fysioterapeut på Hela Kroppen får du stöd, i det som kan upplevas, tämligen långa rehabiliteringsförloppet, och Vi ser till att du så snart som möjligt kan återgå till din normala funktionsnivå med en stark, rörlig och smärtfri axelled igen.

IMPINGEMENT

Symtom och vanlig orsak
Impingement, även kallat inklämning, är ett samlingsnamn på ett smärttillstånd i axelleden där någon typ av struktur blir inklämd, irriterad och genererar smärta. Smärtan är lokal till axelled och kan sprida sig ned i överarmen. Smärtan kan uppstå spontant i vila, under natten och framför allt vid aktivitet. Symptomen uppstår oftast till följd efter en kraftig överansträngning av axelleden, där strukturer så som framför allt senor och slemsäck kan irriteras i det trånga utrymmet mellan överarm och taket på axelled.

Detta bidrar till smärta vid användning av axelled, och i vissa fall, även i vila. Du kan känna igen dig genom att du har svårt att föra armen rakt ut åt sidan, du kan få kraftiga spontana “hugg” i axelleden när du för den ut från kroppen eller lyfter något tyngre. Att sätta på sig bilbälte, jacka, BH och deodorant brukar oftast beskrivas som besvärligt. Prognos varierar baserat på din funktion- och smärtbild, men man brukar prata om ca 4–6 månaders rehabilitering hos Fysioterapeut till en början.

Vanlig behandling
Rehabiliteringen består framför allt av muskelstärkande och cirkulatorisk träning för den onda axelleden, med succesivt ökad belastning. Till en början är målet med behandlingen är att Du, så snart som möjligt, ska få en minskad smärtbild och därmed klara av vardagliga situationer så som jobb, av- och påklädning etc utan att störas av smärta från axeln. Därefter inriktar sig rehabilitering mot något tyngre muskelstärkande övningar för att återgå till den fulla funktion som Du hade innan dina besvär uppstod, allt detta under översikt av några av våra Fysioterapeuter. Vid utebliven förbättring trots rehabilitering av axelled under några veckors tid kan det bli aktuell med vidare diagnostik, och du blir då remitterad för Ultraljudsundersökning, en undersökning som erbjuds och utförs på Hela Kroppens kliniker.

DISKBRÅCK

Symtom och vanlig orsak
Diskbråck är en mycket vanlig åkomma i ländrygg, och långt ifrån alla diskbråck ger symptom. Dock är de klassiska symptomen på diskbråck lokal värk i ländryggen, smygande eller akut debut, och/eller utstrålande värk ned i ett ben likt nervsmärta. Du kan uppleva svårigheter att gå upprätt, svårigheter att böja dig framåt, smärta när du hostar och nyser, en del får också vilosmärta. Smärta ned i benet uppstår oftast då diskbråcket har något större omfattning, och därmed kan omkringliggande nervrötter irriteras och påverkas, och du kan uppleva neurologiska symptom. Vid utstrålande smärtor ned i ben är det mest troligt en nervrotspåverkan från diskbråcket som ligger till grund för detta och kallas för ischias.

Allt från smärta, svaghet och domningar i ett ben är normalt vid olika typer av ischiassmärta. Smärtorna kan minska lokalt i rygg, men ischiassymptom ned i benen kan bestå en period efter debuten. Prognos på diskbråck varierar baserat på diskbråckets omfattning, likaså återhämtningen av ischiasnerven varierar över tid.

Vanlig behandling
Naprapaterna, Kiropraktorerna och Sjukgymnasterna på Hela Kroppen har stor erfarenhet vid undersökning, identifiering och effektiv rehabilitering vid diskbråck i ländrygg, med eller utan nervrotspåverkan. Initialt rekommenderas du lättare aktivitet i kombination med adekvat smärtlindring. Du kommer guidas igenom ett stärkande träningsprogram i syfte att återgå till full funktion av rygg i din vardag, samt bli av med dina ischiasbesvär.

Träningsprogrammet och dess upplägg kommer att vara individuellt baserat på hur smärtpåverkad du är, samt om du har nervrotspåverkan eller ej. Det är sällan indikerat att operera diskbråck nu för tiden utan rehabilitering med framför allt Fysioterapeut är standardbehandlingen.

Du rekommenderas vid smärtor ned i ben också vara uppmärksam på att blåsa, tarm ock könsorgan inte är påverkade, om så är fallet ska du kontakta din husläkare.

RYGGSKOTT

Symtom och vanlig orsak
Akut lumbago är något som i folkmun kallas för “ryggskott”. Ryggskott karaktäriseras av ofta kraftig, akut värk lokalt i ländrygg med lätt utstrålande värk, som resulterar i svårigheter att röra sin rygg, framför allt att böja sig framåt. Symptomen påminner allt som oftast om ett diskbråck, men är till skillnad från ett utbrett diskbråck, snabbt övergående inom 1–3 veckor. Det finns ingen tydlig förklaring kring vad som sker vid ett ryggskott, men misstankar kring en mindre skada på ligament, nerv, disk eller facettled tros ligga till grund för den akuta värken.

Vanlig behandling
Vid akuta ryggskott krävs inte alltid behandling, men det rekommenderas. Till en början rekommenderas smärtlindring och lättare aktivitet för att främja återhämtningen. För att effektivisera återhämtningen och hjälpa dig att bli smärtfri dagtid som nattetid och för att kunna återgå till ditt aktiva liv är du välkommen att söka vård på Hela Kroppen. Det anses också betryggande med en undersökning av en terapeut för att urskilja om det finns symptom som kan tala för ett diskbråck. Förutom adekvat undersökning, minskad smärta och ökad funktion, hjälper också din terapeut till med information kring vad just Du behöver tänka på, för att undvika att hamna i samma situation igen, vilket tyvärr är vanligt vid utebliven rehabilitering.

SMÄRTA I BRÖSTRYGGEN

Symtom och vanlig orsak
Bröstryggen sträcker sig från skulderbladen och ned en bit mot ländryggen. Smärtor här är vanliga, och till skillnad från nacke och ländrygg som oftast karaktäriseras av diskproblematik, kan smärta här provoceras av muskulär värk, facettledsvärk, från skelettet (revben/bröstben) samt smärtor från inre organ. Klassiska symptom på smärtor i bröstryggen karaktäriseras ofta av smärta vid inandning, svårigheter att lyfta/rotera armar och överkropp och molande muskulär värk kring skulderblad.

Vid tecken till smärtor som sprids i bröstrygg som tros komma från inre organ är det framför allt andningssvårigheter, tryckande känsla som går runt hela vägen mot bröstkorg, allmän sjukdomskänsla, feber och hög puls, vid symptom likt dessa ska du i första hand samtala med Din husläkare.

Vanlig behandling
Vid smärtsymptom från bröstrygg är du varm välkommen att boka tid till Hela Kroppens kompetenta naprapater och kiropraktorer. Med hjälp av undersökning och behandling kan en naprapat/kiropraktor snabbt och enkelt även vid behov slussa Dig vidare till en av våra fysioterapeuter för ett tätt samarbete och därmed maximera utfallet av Din rehabilitering. Prognosen vid bröstryggsmärtor varierar brett baserat på vad som tros ligga till grund för smärtproblematiken, men är generellt god. Du är i goda händer på Hela Kroppen.

HÖFTLEDSARTROS

Symtom och vanlig orsak
I varje ledyta finns ledbrosk för att underlätta rörelseförmåga i den aktuella leden. I höftleden underlättar ledbrosket alla rotationer, att föra höften fram och tillbaka samt utåt- och inåtrotera benet. Man kan drabbas av artros i alla kroppens leder, och är vanligt förekommande i just höftled. Vid artrosbesvär bryts broskytan ned snabbare än uppbyggnadsprocessen, och broskhöjden kommer succesivt att sjunka. Detta kan till slut ge symptom i form av lokal värk i ljumske, ömmande molande värk ned i låret, belastningssmärtor, morgonstelhet och en generell stelhet i höftens riktningar med smärta i vissa ytterlägen. I vissa fall kan Du uppleva smärtor även i vila och nattetid, vilket tyder på en ökad irritation av höftleden, tillfälligt ett permanent.

Vanlig behandling
Artros i höftled är kroniskt och går inte att bota. Dock går det att vid mildare artrosbesvär minska smärta och öka funktionen i Din höft med hjälp av muskelstärkande träning. På Hela Kroppen hjälper vi dig att nå denna styrkeökning för att få avlastning på leden. Artrosskola, bassängträning eller handledd gymträning är några av behandlingsformerna som rekommenderas. Genom att hålla Dig fysiskt aktiv med hjälp av ditt individuella träningsupplägg från din fysioterapeut kan din artrossmärta lindras och du kan fortsätta med dina fysiska aktiviteter likt innan om smärtan tillåter.

Vid utebliven effekt av rehabilitering med fysioterapeut och med samtidigt kraftig värk i vila samt aktivitet med inaktivitet till följd, kommer Din fysioterapeut att guida dig vidare till din husläkarmottagning för vidare undersökning och behandling, där den vanligaste behandlingen då består av antiinflammatoriska mediciner, kortisoninjektioner och till slut rekonstruktion av höftled med hjälp av höftledsprotes.

TROCHANTERIT

Symtom och vanlig orsak
Om Du upplever besvär från höften i sidoliggande, trappgång, promenader och långvarigt sittande kan du ha drabbats av trochanterit. Det är ett samlingsnamn för inflammation av mjukdelar kring höftled och involverar framför allt muskelfästen på utsidan av höften. Symptomen är ofta molande värk från sätets utsida och längs utsidan av låret ned mot knäled. Trochanterit är en överbelastning, irritation och ibland även inflammation av mjukdelar som uppstår av långvarig belastning av muskulatur och dess infästning på trochantern (den hårda skelettknölen på utsida höft). Tillståndet är ofarligt, övergående med hjälp av behandling och avlastning, och kräver sällan operation.

Vanlig behandling
Att vila från långpromenader och att undvika att sova på onda sidan, i kombination med adekvat smärtlindring brukar ge god effekt. Du rekommenderas även söka stöd i vidare behandling hos fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor för att utesluta att besvär beror på rygg eller ledbesvär. Med hjälp av kompetent personal får Du också adekvat rehabiliteringsprogram i syfte att stärka och främja återhämtning av överbelastade strukturer. Vid behov har stötvågsbehandling visat sig positivt mot den upplevda smärtan från trochanterit, dock med något mindre evidens jämfört med rehabilitering. Allt detta erbjuds hos dina terapeuter på Hela Kroppen.

MUSKELSTRÄCKNING ELLER BRISTNING

Symtom och vanlig orsak
Om du har muskulär, molande värk i fram- eller baksida lår, ofta i samband med en explosiv rörelse under en riktningsförändring eller accelerationsökning, kan du ha sträckt en muskel i låret. Muskeln kan sträckas till den grad att fibrer i muskelbuken i sin tur brister i något större utsträckning än vid en sträckning, och besvären kan då uppstå som mer intensiva.

Att få en muskelsträckning/muskelbristning i låret är helt ofarligt, och händer ofta den idrottsaktive eller motionären. Löper du till exempel mycket, har du förmodligen sträckt såväl fram som baksida lår någon gång. Klassiska symptom kan vara en akut huggande värk vid debut, alternativt en succesivt smygande värk efter ett träningspass. Stelhet och ömhet när du aktiverar och sträcker på den aktuella muskeln är vanligt, men smärtan är i övrigt ofta hanterbar och har en mycket god prognos.

Vanlig behandling
Misstänker Du att Du ådragit dig en muskelskada, sträckning som såväl bristning, finns kompetensen på Hela Kroppen att på ett säkert och effektivt sätt guida dig tillbaka till din tidigare aktivitetsnivå. Är Du dessutom idrottsaktiv och störs av upprepade sträckningar/bristningar, finns möjlighet att få stöd av någon av våra specialistutbildade fysioterapeuter inom Idrottsmedicin.

Rehabiliteringen grundar sig i evidensbaserade övningar och pågår vanligtvis under några veckor, med succesiv stegring enligt din fysioterapeuts rekommendationer.

LÖPARKNÄ

Symtom och vanlig orsak
Om Du upplever smärtor på utsida knäled kan du ha drabbats av löparknä. Löparknä beskrivs främst som en överbelastning av en tämligen tjock sena som löper hela vägen från höft ned till utsida knäled, och vid en långvarig irritation och överbelastning av denna sena genereras värk i området. Smärtan kan ibland beskrivas som molande och uppstår främst under- och efter aktivitet, för att sedan klinga av efter några dagars vila och åter uppstå vid nästa träningspass. Aktiviteter så som löpning, längdskidor och cykling är allt som oftast grunden till besvären, men det kan givetvis variera.

Vanlig behandling
Löparknä kan vid utebliven korrigering av den aktuella överbelastning bli ett långvarigt besvär som tillslut resulterar i ihållande värk på utsida knäled vid dina träningspass. För att på ett så effektivt sätt som möjligt rehabilitera området rekommenderas du boka besök hos någon av våra Naprapater, Kiropraktorer eller Fysioterapeuter. Den vanligaste behandlingsformen är reducerad belastning för knäled, i kombination med stärkande rehabilitering och stretchning. Prognosen är god och vid korrekt mängd återhämtning och rehab som krävs för just Dig.

HOPPARKNÄ

Symtom och vanlig orsak
Hopparknä är en relativt vanlig överbelastningsdiagnos som drabbar knäledens knäskålssena, belägen strax under knäskålen. Du upplever troligen smärta distinkt i området, och ibland även smärta som sprider sig runt omkring själva knäskålen. Vid aktivitet och rörelser triggas värken vanligtvis, för att sedan efter några dagars vila minska. Inte sällan kan en viss stelhet i långvarig vila upplevas, och Du kan uppleva stelhet att ibland böja och sträcka på knäleden. Vanligen uppstår överbelastningen av denna sena hos idrottsaktiva personer är mycket hopp är involverat, framför allt Volleyboll, Friidrott och Basket. Prognosen är god och överbelastningen läker ofta av sig själv vid minskad belastningen av den irriterade senan.

Vanlig behandling
Behandlingen av Hopparknä består framför allt vid att identifiera vad som tros ligga till grund till överbelastningen i området. Att därefter korrigera träningsmängd, och samtidigt stärka den överbelastade senan med specifikt utvalda övningar utgör allt som oftast behandlingen vid Hopparknäbesvär. Rehabilitering i kombination med avlastning är den behandling med bäst utfall, och operation behövs mycket sällan. Vid utebliven förbättring utförs vidare undersökningar för att identifiera snedbelastningar och svagheter i närliggande leder och muskler. Ultraljudsdiagnostik kan bli aktuellt för att avgöra grad av irritation på sena, vilket utförs av rutinerad personal i Hela Kroppens Fysiocenters regi.

KNÄARTROS

Symtom och vanlig orsak
Artros är en icke-inflammatorisk reumatisk sjukdom som drabbar kroppens broskytor, som fungerar stötdämpande i varje led av kroppen. Vid stigande ålder, efter trauman, förslitningar och med artros inom släkten ökar risken för artros. Vid artros uppstår en obalans i uppbyggnaden av ledens broskytor, och ledytorna kommer närmre varandra vilket i sin tur genererar artrossymptom. Symptombilden varierar och är högts individuell, i många fall är artros icke-symptomgivande, och vissa patienter kan uppleva stora besvär. Symptom på artros i knäled visar sig oftast som en molande värk, ofta lokaliserad insida knäled, men inte ovanligt kan en känsla av generell värk i hela knäleden också uppstå. Morgonstelhet och smärta vid belastning är vanligt, ibland med efterföljande svullnad. Vid uttalade besvär uppstår också spontan värk i vila och nattetid, vilket brukar tyda på att artrosbilden är något längre gången.

Vanlig behandling
Artros går inte att bota, men symptomen går i många fall att lindra genom muskelstränade träning, viktreduktion och patientinformation. På Hela Kroppen erbjuds Du som lider av knäartros rehabilitering inom samtliga ovannämnda områden. Artrosskola, bassängträning eller handledd gymträning är några av behandlingsformerna som rekommenderas. Genom att hålla Dig fysiskt aktiv med hjälp av ditt individuella träningsupplägg från din Fysioterapeut kan din artrossmärta lindras och du kan fortsätta med dina fysiska aktiviteter likt innan.

Vid utebliven effekt av rehabilitering med fysioterapeut och fortsatt svullnad med kraftig värk och inaktivitet till följd, kommer Din Fysioterapeut att guida dig vidare till din Husläkarmottagning för vidare undersökning och behandling, där den vanligaste behandlingen då består av antiinflammatoriska mediciner, kortisoninjektioner och till slut rekonstruktion av knäled med hjälp av knäledsprotes.

GUBBVAD

Symtom och vanlig orsak
Gubbvad (muskelbristning i vadmuskeln) är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika skador i underbenet. Det är ett begrepp som omfattar en muskelbristning/ruptur av någon av vadmusklerna (m.gastrocnemius alt m.soleus). Symptom på Gubbvad är en plötslig, tämligen intensiv känsla av kramp, huggande värk distinkt i vadmuskeln. Inte sällan uppstår dessa typer av symptom under aktivitet så som löpning, tennis eller padelspel. Det handlar allt som oftast om en explosiv rörelse, ofta i kombination med riktningsförändringar, som resulterar i att en portion av vadmuskeln får en bristning.

Hur pass utbredd skadan är och prognos till återgång i full funktion, är något som terapeuterna på Hela Kroppen stöttar dig vid att besvara, allt baserat på just din funktion och smärta. Normalt brukar den initialt kraftiga smärtan klinga av tämligen snabbt och du får en känsla av att redan inom 1-2 veckor återgå till löpning och padel, medan det i själva verket, baserat på skadans omfång, oftast behövs förberedande rehab med hjälp av Sjukgymnast i 8-12 veckor innan dess.

Vanlig behandling
Den spontana läkningen startar snabbt vid en muskelbristning i underbenet, men för att stärka upp vadmuskeln och återgå helt och fullt till normal funktionsnivå igen rekommenderas handledd rehabilitering hos Fysioterapeut. Baserat på hur utbredd skadan är, kommer terapeuten att hjälpa dig med hjälp av styrketräning, spänstträning och till slut också löpning. Ibland finns uppenbara problem som tros ligga till grund för uppkomst av muskelbristningen, så som val av skor eller träningsmängd, vilka då kommer att justeras av terapeuten. Vidare vid utebliven förbättring trots utförd rehabilitering i 8–12 veckor kan Ultraljudsdiagnostik, belastning av fötter och löpanalys erbjudas, för att ytterligare finna orsak till smärtan.

FOTLEDSSTUKNING

Symtom och vanlig orsak
En fotledsstukning sker oftast vid hastiga vridvåld mot foten. Har Du snubblat över en trottoarkant, promenerat i höga klackar eller varit aktiv inom sport/idrott, kan du ha upplevt en fotledsstukning någon gång. När fotleden vrids i ett onormalt rörelsemönster stretchas ligament och muskelsenor i foten ut, och blödning och inflammation uppstår till följd. I dem flesta fall går inget sönder i foten, men vid större fotledsstukningar kan framför allt ligament få skador, det förändrar oftast inte din rehabiliteringsprocess. Det finns också risk att frakturer uppstår vid fotledsstukningar, detta är något som din Fysioterapeut eller läkare kommer att utesluta vid ett första besök.

Initiala symptom är framför allt svullnad, smärta och blåmärken på framför allt utsida fot, men också ibland även insida fot. Till en början kan det kännas svårt att gå på foten med stelhet och belastningssmärta, men allt eftersom du rör på dig känns foten succesivt bättre.

Prognosen vid fotledsstukningar är god, dock kräver en viss följsamhet till rehabiliteringen för att minska risken får nya fotledsstukningar i framtiden. Den generella prognosen är 12 veckor med kontinuerlig rehab för fotledsstukningen.

Vanlig behandling
Vid det akuta skedet anses det fördelaktigt med högläge för din onda fot, samt lättare cirkulatoriska övningar så som att vicka på tårna, vicka på fotleden och ta lätta promenader om smärtan tillåter. Vi på Hela Kroppen har god kompentens inom rehabilitering av fotledsstukningar, och kommer guida dig genom ett rehabiliteringsprogram för att Du så snart som möjligt ska få tillbaks full funktion i din fot. Rehabiliteringen består framför allt av belastnings- och balansövningar, för att succesivt öka till något mer utmanande övningar.

Om din terapeut (Naprapat, Fysioterapeut, Kiropraktor) misstänker att skada på ligament eller skelett har skett i samband med fotledsstukning, kommer du att remitteras till en Ultraljudsundersökning som genomförs hos oss på Hela Kroppen.

Vid kraftigare fotledsstukningar finns möjlighet att komma till någon av våra specialiserade fysioterapeuter inom Ortopedi eller Idrottsmedicin som guidar dig i din rehabilitering.

HÄLSPORRE

Symtom och vanlig orsak
Smärtor under hälen/insida av hälen kan vara symptom på hälsporre. Smärtan upplevs ofta öka vid belastning, och vanligt beskrivet är den klassiska morgonstelheten under foten. Hälsporre är den vanligaste orsaken till smärta i häl/undersida fot, och uppstår då den tjocka böjarsenan under foten blir överbelastad och irriterad. Senans infästning på insida hälbenet tenderar till att bli den mest ömmande punkt, och här kan även vid långvariga besvär en kalkpålagring bildas, som på senare tid givit namnet just Hälsporre. Prognosen är tämligen lång, upp till 1 år innan besvären försvinner, och med hjälp av Fysioterapeut på Hela Kroppen kan prognosen förkortas och/eller mildra upplevda besvär.

Vanlig behandling
Vid besvär av hälsporre är du välkommen att söka dig till Oss. Vi arbetar med en helhetssyn, och guidar Dig som drabbats av Hälsporre med råd och regim angående fotriktiga skor, sulor och andra tips i vardagen för att minska besvär. Vidare erbjuds adekvat rehabilitering för att stärka fot och underben, öka cirkulation i området och därmed främja läkprocessen i fotens överbelastade böjarsena. Succesivt med stöd av våra terapeuter kommer Dina långpromenader att öka, och morgonstelheten att minska.

HÄLSENEINFLAMMATION

Symtom och vanlig orsak
Hälseneinflammation är en vanlig åkomma som kan uppstå då foten och underbenet överbelastas under en period, till exempel vid upprepade långpromenader, hopp eller löpning. Besvären kan också uppstå spontant utan någon tydlig förklaring. Symptom på hälseneinflammation är lokal smärta och stelhet baksida underben, distinkt på, men också runt omkring hälsena, ibland hela vägen ned mot hälbenet. Morgonstelhet, tryckömhet på framför allt mittportionen av sena samt svullnad och förtjockning av sena är vanliga symptom. Degenerativa förändringar, svullnad, inflammation och mindre skador av sena är vanliga fynd vid en hälseneinflammation.

Vanlig behandling
Prognosen är god och kräver sällan kirurgiska ingrepp, utan den bästa rehabilitering för hälseneinflammation är korrekt doserad rehabilitering för att succesivt påbörja en gynnsam belastning av senan igen. Träningsprogram som innehåller tåhävningar, stabiliseringsövningar och funktionella övningar brukar vanligtvis utgöra grunden för rehabiliteringsprogrammet. Baserat på status och funktion av hälsenan kan eventuellt Ultraljudsdiagnostik utföras, för att försäkra sig om att inga större skador på senan finns. Allt detta utförs av våra kompetenta terapeuter på Hela Kroppen Fysiocenter.

STRESSFRAKTUR

Symtom och vanlig orsak
Stressfraktur uppstår i kroppens skelett, oftast på dem strukturer som överbelastats över sin förmåga under en längre period. Vanliga lokalisationer för stressfrakturer i fot är framför allt hälbenet men också ovansida fot. Vanligen drabbas motionärer och idrottsaktiva personer. Klassiska symptom på en stressfraktur är lokal svullnad kring området av frakturen, tryckömhet och en belastningssmärta som kan variera. Prognosen för utläkning av stressfrakturer är god, och med stöd av din terapeut på Hela Kroppen Fysiocenter är målet att öka belastningen succesivt efter ca 12 veckors rehabilitering baserat på frakturens storlek.

Vanlig behandling
Behandlingen vid stressfraktur är relativt okomplicerad, och det är diagnostiken som är det viktiga för att sätta in korrekt åtgärd. Vid en stressfraktur rekommenderas främst vila och avlastning under en period, detta för att frakturen ska läka och att Du så snart som möjligt kan återgå till din önskad promenad- och träningsmängd. Vid misstanke om en stressfraktur rekommenderas du därmed boka ett besök hos Naprapat, Kiropraktor eller Fysioterapeut som har mycket god kompetens inom området och för att få korrekt vägledning, då det är av yttersta vikt att korrigera aktivitets- och träningsmängd för att främja läkningen.

Aktuellt från Hela Kroppen