Ange ditt sökord

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Det går att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet. Du som behöver stöd för att komma igång med det kan få fysisk aktivitet på recept. Det innebär att du får stöd av din vårdkontakt för att hitta en fysisk aktivitetsnivå som är anpassad till dina behov, förutsättningar och önskemål.

Förebygger och förbättrar sjukdomar

FaR® står för Fysisk aktivitet på Recept och är ett program som används inom hälso- och sjukvården för att främja fysisk aktivitet som en behandling eller förebyggande åtgärd för olika hälsotillstånd. Resultaten av FaR®-programmet kan variera beroende på individuella faktorer och sjukdomstillstånd, men det finns forskning och evidens som visar på följande positiva effekter:

Förbättrad fysisk hälsa: Genom regelbunden fysisk aktivitet kan personer uppnå förbättringar av konditionen, styrkan och rörligheten. FaR-programmet kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt och andra kroniska sjukdomar.
Minskad smärta: Fysisk aktivitet kan ha smärtlindrande effekter för personer med olika smärttillstånd, inklusive muskuloskeletala besvär som exempelvis ryggsmärta eller artros.
Bättre psykisk hälsa: Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på den psykiska hälsan. Det kan bidra till att minska symptom på depression, ångest och stress samt förbättra självkänsla och välbefinnande.
Förbättrad livskvalitet: FaR-programmet kan bidra till att förbättra livskvaliteten genom att öka funktionell förmåga och självständighet i vardagen. Det kan också ha positiva sociala effekter genom att främja delaktighet och möjlighet till socialt umgänge.
Långsiktiga hälsovinster: Att implementera regelbunden fysisk aktivitet som en livsstilsförändring kan ge långsiktiga hälsovinster och minska risken för återfall av vissa sjukdomar.

Det är viktigt att notera att resultaten av FaR® kan variera beroende på individens engagemang, följsamhet till programmet och andra faktorer.

Vad ingår i FaR?

Vid behandling med FaR® ingår följande:

 • Samtal om tidigare och nuvarande fysisk aktivitet.
 • En överenskommen skriftlig ordination på en eller flera fysiska aktiviteter som är anpassade till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen.
 • Uppföljning utifrån ditt behov.

Vid FaR® kommer en blankett att fyllas i, den finns här.

Om du vill läsa mer om FaR® kan du göra det på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Formulär för FaR®

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig snarast.

  Ont i ryggen?
  Handledsbesvär?
  Vristproblem?
  Muskelbristning?
  Axelproblem?
  Smärta i nacken?

  Aktuellt från Hela Kroppen